Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Klicka på önskat datum för anmälan

Observera: Avanmälan senast 3 dagar innan.
Sen/utebliven avanmälan debiteras med 200 kr.

Tid frukost Göteborg |
07.30 - 09.00
Frukost serveras

19 november | Ägare frukost i Göteborg

27 november | Ordförande frukost i Trollhättan

10 december | Ägare frukost i Göteborg

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan .Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta oss på: Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se  
Förening

Styrelseutblick med ägare/ordförande

Vi utökar våra nätverk och diskuterar aktuella och styrelserelaterade frågor. 

Ämnet för dagen presenteras på plast.

StyrelseAkademien Västsverige erbjuder dig som ägare respektive styrelseordförande en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter i styrelsearbete. Träffen kallar vi "Styrelseutblick" då vi ska se framåt och samtalet ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal med erfarenhetsutbyte.

En medlem eller partner med expertkunskaper inom ett specifikt styrelseämne agerar facilitator samt inleder samtalet några minuter med fakta. Syftet är att nätverka i mindre grupper, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

Max 12 deltagare inklucive värd.

AGENDA |

            Presentation av dagens tema och av deltagarna vi dagens Styrelseutblick
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering
            Avslutning

Välkommen till en mindre aktivitet med stort utrymme.

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: