Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Information

Kursen är under två dagar.

Datum 3 och 17 maj 2022

Tid  Klockan 08.30-16.30

Plats Elite Stadshotellet Karlstad.

Pris Medlemspris 13 900 kr. Övriga 15 900 kr. I avgiften ingår dokumentation, tentamen, intyg.

Medlemmar i Handelskammaren Värmland betalar 13 900 kr, ange ditt medlemskap i rutan Övrig information nedan.

Alla priser är exkl moms

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast 22 april. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Anmäl dig här... och välj sedan föreningen Värmland och klicka sök.

Förening

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR AKTIEBOLAG (SME)

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Den nya tidens styrelsearbete – med fokus på de senaste rönen.

Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen. Något håller på att hända.

Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål. 

Så här genomförs utbildningen

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre. Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat studiematerial och vår ledstjärna är en bok som handlar om just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet är framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont.

Utbildningen är på två dagar fördelat på fyra rubriker:

Rätt styrning: Innehåller det du behöver veta om bolagsstyrning – Corporate Governance.

Rätt bemanning: Fokuserar på två områden – valberedningen och styrelsens sammansättning. 

Rätt inriktning: Handlar om styrelsens förmåga att förstå sin roll. Att lägga mest energi på de framåtriktade och svåra frågorna – de strategiska.

Rätt arbetssätt: Är det mest praktiska avsnittet. Här strukturerar vi upp styrelsearbetet – en slags processbeskrivning runt styrelsesammanträdet.

 

Ackrediterade lärare

Petra Palmgren Lindwall är en av StyrelseAkademiens ackrediterade lärare i styrelse-utbildningen. Petra har sedan 2006 arbetat aktivt med styrelsearbete i totalt 26 styrelseuppdrag i allt från startups till medelstora ägarledda entreprenörsdrivna aktiebolag. Hennes erfarenhet spänner från bolag med avancerade teknikprodukter och tjänster, vård & omsorg till byggbranschen. 
Som styrelsearbetare, bolagsbyggare och rådgivare till ägare, styrelser och ledamöter har Petra varit med i många styrelse- och bolagsrelaterade situationer, som du som deltagare får ta del av utöver det omfattande certifieringsgrundande kursmaterialet. Ta denna chans att vässa dig i dina befintliga och kommande styrelseuppdrag!

Certifiering och tentamen

Du kommer att kunna avlsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete.

Läs mer om Styrelseakademiens styrelseutbildningar

 

Lär dig bidra till ett aktivt styrelsearbete genom utbildningen ”Rätt fokus”

Genom utbildningen ”Rätt fokus i styrelsearbetet” får du kunskap som hjälper dig att bidra till ett mer aktivt styrelsearbete. Ann Collander, vd på Clarahälsan, har gått utbildningen och är mycket nöjd med utbildaren Petra Palmgren Lindwall, som hon beskriver som inspirerande och kunnig.

"Genomgången av hur förhållandet mellan vd och styrelseordförande bör se ut var jättebra. Utbildningen gav en bra genomgång av formalia på ett lättsamt sätt. En del handlade också om värdeskapande styrelsearbete och vikten av att jobba framåt".

Utbildningen bygger på att deltagarna tillsammans med hjälp av lärarens kunskap och egna erfarenheter och iakttagelser bygger en ny kunskapsportfölj.

"Jag fick ny inspiration till styrelsearbetet och det känns kul att planera inför nästa möte", säger Ann.

Nationella partners: