Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem november 2018: Lena Stävmo 

Befattning: Utvecklingsstrateg för regional tillväxt på Länsstyrelsen Blekinge.

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2010

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem november 2018: Lena Stävmo

Månadens Medlem i november är Lena Stävmo, utvecklingsstrateg för regional tillväxt på Länsstyrelsen Blekinge. Parallellt med sin tjänst har Lena styrelseuppdrag i StyrelseAkademien Sydost och Biosfärområdet Blekinge Arkipelag och har tidigare haft uppdrag i Milou Comminication AB och Barnens Gård. Hon kommer senast från en tjänst som VD på Destination Småland och har även deltagit aktivt i ett flertal styrgrupper och advisory boards. Den röda tråden mellan samtliga uppdrag och roller genom hennes karriär är hennes brinnande intresse för utvecklingsfrågor.

”Jag är duktig på att formalisera processer och se hur verksamheten ska gå vidare om de ska växa och hur de ska byggas upp när de väl har kommit över den där tröskeln”.

Länsstyrelsen Blekinge är en regional myndighet och i rollen som regeringens företrädare i länet ingår en rad olika arbetsområden. De arbetar bland annat med frågor som behandlar miljöskydd, naturvård, planering av bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimatfrågor, utveckla kulturmiljöer, samordna länets krishantering och civila försvar, fiske och landsbygdsutveckling. Övergripande förklarar Lena att hon arbetar med att bidra till att länet utvecklas på ett hållbart och långsiktigt sätt.

”Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra. De beslut vi fattar idag ska hålla även i framtiden”.

Lena blev medlem i StyrelseAkademien år 2010 när hon deltog i projektet Styrelsekraft som dåvarande regering och Maud Olofsson initierade för att få fler kvinnor valbara till styrelser i Sverige. Hon var en av 200 kvinnor som blev tilldelad en mentor och fick gå en styrelseutbildning och Lenas val föll då på ”Rätt Fokus i styrelsearbetet” via StyrelseAkademien. Sedan dess har Lena valt att fördjupa sina kunskaper via den nationella ordförandeutbildningen i Stockholm och nästa vecka kommer hon även gå fortsättningskursen ”Ökat Fokus i styrelsearbetet: ordföranderollen” i Växjö.

När det gäller utmaningar inom styrelseområdet konstaterar Lena att styrelser ibland kan ha svårt att fatta beslut på grund att de inte har rätt eller tillräckligt mycket information. Då menar hon att det kan vara en fördel om även andra funktioner i bolaget ger sin syn på verksamheten för att på så sätt skapa en bättre och mer nyanserad helhetsbild.

En annan utmaning hon ser är bristen på breddad omvärldsbevakning och ofta saknar man förståelse om hur kunderna handlar och hur de vill använda tjänsten. När man jobbar på mindre orter menar hon att det dessutom är vanligt att man endast kollar på konkurrenterna som är geografiskt nära en själv medan globaliseringen och digitaliseringen har medfört att man lika gärna kan konkurrera med någon på andra sidan jorden. Den bästa lösningen på detta menar hon är att lägga tid på omvärldsbevakning och sätta långsiktiga mål och styra mot dem.

Avslutningsvis ger Lena sina fyra bästa styrelsetips:

  1. Utvärdera både verksamheten, ledningens och styrelsens arbete varje år - gör vi rätt saker som styr mot målen!?
  2. Om det är ett familjeföretag så bör man tidigt klargöra de olika rollerna i styrelsen. 
  3. Det är bra att emellanåt vara med vid olika större möten i företaget, prata med medarbetare och kunder för att få en mer differentierad bild av förtaget och dess verksamhet. 
  4. Ha kul, högt i tak och mycket diskussioner!

Nationella partners: