Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN SYDOST

Om du vill lära dig mer om ägarstyrning och styrelsearbete så är vi rätt forum för dig. Vi vill bidra med strategisk styrelsekunskap som ökar regionens tillväxt och skapar värde i ditt företag. Därför stärker vi vår lokala närvaro i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. På så sätt får du löpande kompetensutveckling och ett värdefullt professionellt nätverk på hemmaplan.

Läs mer om oss...

Nyheter

Rekrytering av styrelseledamöter

Vill du ha hjälp med att ta fram kandidater till uppdrag som styrelseordförande och/eller styrelseledamot? Nils-Erik Persson, Växjö, har på ett uppskattat sätt har hjälpt ett 100-tal bolag med det. Vi har nu förstärkt vår rekryteringsverksamhet med att också ta in Linda Petersson, Kalmar, som äger bolaget Telin Rekrytering & Konsult AB. Klicka på rubriken så får du mer detaljer!

Evenemang

Styrelseveckor i Sydost

Vi ordnar tre Styrelseveckor varje år, en i varje län, för kunskap och inspiration. I Kronoberg blir det v 17, i Blekinge v 37 och Kalmar län v 46. Vill du bli styrelseinspirerad? Anmäl dig till kostnadsfria träffar med temaföredrag, info om StyrelseAkademien och god lunch med nätverkande!

Nyheter

Månadens medlem juni 2022: Mikael Bonik

Mikael Bonik från Ljungby är vd för vårdkoncernen Kronobergshälsan AB. Han har också externa styrelseuppdrag i olika branscher. Inspireras av Mikaels tankar om mod, att vända på pyramiden och ta in skrattet i styrelserummmet. Du får också hans tre bästa styrelsetips förstås!

Nyheter

Följ StyrelseAkademien Sydost i sociala medier

Du har väl inte missat att följa oss i sociala medier? Där delat vi information om bland annat aktuella händelser, utbildningar och aktiviteter. Vi kommer även bjuda på en del tips kring hur du och din verksamhet kan utvecklas inom styrelseområdet!

Nyheter

Styrelseutbildningar för kommunägda bolag

11/9 2022 är det dags för val och de mandatförändringar som sker påverkar vilka som kommer att ingå i de kommunägda bolagens styrelser. Vi har stor erfarenhet av styrelseutbildningar som behövs i samband med dessa skiften så kontakta oss gärna för att få veta mer.

Nyheter

Styrelseexperten svarar juni 2022

Månadens fråga: "Hur kan vi försäkra oss om i styrelsen att alla beslut som är tagna blir genomförda?" Mejla gärna om du har en fråga till kommande månad.

Evenemang

After(board)Work, hos Greenpipe, Icon i Växjö: 16 juni.

Det blir mingel och presentation av Greenpipes verksamhet av VD, Michael Kautto och Elisabet Forslund, marknadschef. Greenpipe är ett snabbväxande företag med hållbara produkter som tillverkas i Småland och säljs över hela världen. Förutom mingel får du också träffa och lyssna på Anders Svensson, ägare och styrelseordförande för Greenpipe, berätta om hur man som litet och snabbväxande företag tänker kring styrelsearbete.

Evenemang

Rätt Fokus i styrelsearbetet (SME) certifieringsutbildning Växjö: utbildningen är uppdelad på två tillfällen, 5/10 och 12/10.

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med "Rätt Fokus i styrelsearbetet SME" rustar vi dig som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och framåtriktad strategi.

Evenemang

Rätt Fokus i styrelsearbetet (SME) certifieringsutbildning Karlskrona och Kalmar: utbildningen är uppdelad på två tillfällen 10/11 (Karlskrona dag 1) och 22/11 (Kalmar dag 2)

Vill du öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete? Med "Rätt Fokus i styrelsearbetet SME" rustar vi dig som ledamot för att ge trygghet i en roll som innebär både kontroll och framåtriktad strategi.

Nyheter

Nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet

Har styrelsen rätt kompetens? Den snabba samhällsutvecklingen och digitaliseringen kommer med en rad nya behov som påverkar styrelsearbetet och kraven som ställs på enskilda ledamöter.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

Nyheter

Rätt fokus i styrelsearbetet SME - datum för onlineutbildning

Efterfrågan på våra onlineutbildningar är fortsatt stor varför formatet är här för att stanna. Här hittar du vårens alla datum.

Nyheter

Nya upplagan av Vägledning till god styrelsesed är här

Den fjärde upplagan har uppdaterats med avsnitt om bland annat cyber security, styrelsens relation med det omgivande samhället samt vad man bör tänka på innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: