Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt

Göran Alvek
verksamhetschef StyrelseAkademien Skåne
goran.alvek@styrelseakademien.se

Förening

Blogg: Att tänka på kring VD-avtal

Vilka juridiska och etiska aspekter bör styrelsen ha i åtanke när man ingår avtal med en ny verkställande direktör? Den 11 maj anordnade StyrelseAkademien Skåne ett seminarium om VD-avtal hos Lindahl i Helsingborg. 

En av styrelsens viktigaste uppgifter är just att tillsätta och avsätta VD. Mats Tindberg, från Advokatfirman Lindahl, berättade vad styrelsen bör tänka på när man ingår ett VD-avtal och betonade vikten av att det finns ett ordentligt VD-avtal.

Framförallt familjeägda bolag saknar ibland VD-avtal, vilket kan ställa till stora problem den dagen VD ska avsluta sin anställning.

Mats Tindberg på Lindahl

En VD-anställning är en speciell typ av anställning som omfattas av förhållandevis få regler. Exempelvis omfattas VD inte av Lagen om anställningsskydd (LAS), vilket gör att VD-avtalet blir extra betydelsefullt.

Att komma överens om ett VD-avtal som är bra för både bolaget och VD är viktigt, menade Mats. Det skapar trygghet åt båda parter och gör livet lättare när VD-anställningen avslutas.

VD-avtal seminarium med StyrelseAkademien

Lön och rörlig ersättning är naturligtvis högt prioriterade punkter, men det finns många andra aspekter av en VD-anställning som bör avtalas redan innan anställningen påbörjas. Vilka pensionsförmåner finns? När ska lönerevision ske? Finns avgångsvederlag? Betalas det i så fall ut månadsvis eller som klumpsumma? Vad är en rimlig uppsägningsperiod?

Även ett konkurrensförbud kan vara relevant inför dagen då VD avslutar sin anställning. Förbuden kan se olika ut och kräver ett långsiktigt perspektiv. Vilka bolag är konkurrenter idag och vilka är det när VD slutar? Vilken ersättning ska gälla? Ska bolaget kunna bestämma om konkurrensförbudet ska åberopas eller ej?

Seminarium om VD-avtal

Visste du att du som medlem i StyrelseAkademien har du tillgång till vår digitala Kunskapsbank? Där kan du bl.a. läsa mer om att tillsätta och avsätta VD. Klicka här och logga in.

Hör av dig till oss om du är medlem och behöver nya inloggningsuppgifter.

Hör Mats berätta mer om vikten av ett bra VD-avtal.

Efter föredraget av Mats modererade Kristina Jarring Lilja, styrelseordförande i StyrelseAkademien Skåne, en diskussion där flera deltagare delade med sig av tankar och erfarenheter.

Lindahl i Helsingborg 

Nätverk och mingel efter seminarium om VD-avtal

Nätverk och mingel efter seminarium

Nästa seminarium blir vårens sista. Den 30 maj i Malmö fokuserar vi på IT-frågor i styrelserummet. Anmäl dig här!

Medlemmar i StyrelseAkademien Skåne deltar kostnadsfritt vid medlemsträffar. Bli medlem i StyrelseAkademien!

Nationella partners: