Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Ekonomi för beslutsfattare – e-learning  

Datum: När som helst under 12 månader

Plats: Var som helst

Pris: 2 700 kr + moms för medlemmar
        
 3 500 kr + moms icke medlemmar

Beställ kurspaketet via mail skane@styrelseakademien.se. OBS: Ange StyrelseAkademien Sjuhärad vid anmälan i "övrigt rutan".

 

 

Förening

Ekonomikurs online för beslutsfattare - E-learning!

Ekonomi för beslutsfattare – e-learning  

StyrelseAkademien Sjuhärad i samarbete med StyrelseAkademien Skåne har tillsammans med Kristian Kragh (ByKragh) och Per Arvidson (Blueberry Hill) utformat ett digitalt kurspaket till dig som upplever att du behöver mer erfarenhet, genomslagskraft och tyngd i ekonomiska diskussioner – inte minst när du skall utvärdera de finansiella rapporterna du presenteras för i din styrelse.

Den stora fördelen är att du kan ta del av utbildningsfilmerna precis när det passer dig – dvs. när som helst och var som helst. Du kan titta på filmerna flera gånger, eftersom du har tillgång till dessa i ett helt år!

De 4 filmerna består av:

 • Finansiellt värdeskapande i praktiken (45 min) 
  • Kursen i ”Finansiellt värdeskapande i praktiken “ställer en central fråga till alla som driver företag borde ställa sig – ”Hur skapar vi finansiella värden i vårt företag/organisation?”. Denna fråga är central ,för inte minst för styrelseledamöter. Därför vänder sig denna kurs till alla er styrelseaktiva som har behov av att förstå vilka mekanismer som genererar finansiella värden i just era företag.
 • Bokföring (1 timme 13 min) 
  • Grundläggande kunskaper om hur bokföring fungerar är nödvändig för att förstå all den ekonomiska information och de analyser som görs utifrån denna information. Denna kurs övar på just detta och vänder sig till dig som styrelseledamot som har behov av att förstå den bakomliggande logiken till alla de finansiella rapporter som presenteras för styrelsen.
 • Att förstå redovisning( 2 timmar 25 min)
  • Den ekonomiska informationen i ett företag är både omfattande och betydande – information används för beslut på alla nivåer – såväl strategiska som operativa. Detta område är därför viktigt för alla som är engagerade i styrelsearbete. Kursen i ”Att förstå redovisning” går systematiskt igenom de mest väsentliga av redovisningens regler och lagar – såväl ur en mer teoretisk utgångspunkt som ur ett praktiskt perspektiv. Genomgående i kursen används därför ett verkligt företag för att illustrera innehållet och de bakomliggande principerna för hur en årsredovisningen och dess alla delar är uppbyggd.
 • Nyckeltalsanalys (1 timme 52 min)
  • Både finansiella och icke finansiella nyckeltal spelar i dag en stor roll vid styrning av företag – på alla nivåer. Utifrån ett styrelseperspektiv är det viktigt att dels veta vilka nyckeltal som är centrala, dels hur dessa beräknas och tolkas. Denna kurs presenterar de absolut viktigaste nyckeltalen på en mer strategisk nivå som en styrelse har att följa i sitt företag. Genomgående i kursen används ett exempel från praktiken för att illustrera nyckeltalens betydelse och tolkningar.

Kursintyg
Efter att du genomfört alla kursmoment, inklusive 4 multipel choice tester, kan du beställa ett kursintyg. Omkostnader för utfärdandet av kursintyget ingår i kursavgiften.

Kurserna vänder sig till dig som:

 • i din styrelseroll måste förstå och tolka ekonomiska underlag och rapporter
 • aktivt i din styrelse vill delta i diskussioner om - och påverka - ekonomiska satsningar och prioriteringar
 • vill använda dina kunskaper i ekonomi för att proaktivt påverka ditt styrelsearbete
 • vill förstå och tolka ditt företags omvärlds ekonomiska utveckling - företagets kunder, leverantörer, konkurrenter etc.Introduktionsvideo

Se introduktionsvideon och få ytterligare information om utbildningen. Videon innehåller också ett exempel från utbildningen som visar beräkningen av ett nyckeltal gällande lönsamhet. Ett viktigt nyckeltal för beslutsfattare.

 

Lärare Per Arvidson

Från år 1986 arbetar han som lärare och forskare vid ekonomihögskolan, Lunds Universitet, med inriktning främst på ekonomisk redovisning och styrning (www.ehl.lu.se). Från år 2002 är han partner och ägare till Blueberry Hill Management Consulting i Lund. Han undervisar och konsulterar i finansiell analys, balanserade styrkort, M & A och redovisning. Per Arvidson är också författare till en av Sveriges mest använda lärobok i företagsekonomi. Han har även utsetts till bästa lärare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

 

 

Nationella partners: