Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Vem vill du se som
Medlem i Fokus?


Maila ditt förslag till ostsverige@styrelseakademien.se

Medlem i Fokus: Meta Ryderstedt

”Tanken slår mig ibland att jag svarar för över en miljard kronor sammantaget i de bolagen jag är engagerad i. Då ligger jag vaken en stund... jag lovar”

– Om jag inte hade haft erfarenheten av att leda möten i Europa, med den politik och diplomati som det innebär, skulle jag inte vågat tacka ja till de styrelseuppdrag jag har och till det förtroendet det innebär. Det räcker inte alltid med att gå den väsentliga utbildningen i styrelsearbete…

Meta Ryderstedt har lång erfarenhet av uppdrag i styrelser och har engagemang i över 25 bolag. Största delen ligger inom två koncerner, Alltransport i Östergötland AB och Städarna i Sverige AB som i sin tur finns i 19 städer. Hon har också uppdrag i Danske Bank lokalstyrelse i Norrköping, Norrköping Airport samt egna bolag och två samfälligheter samt en ideell förening "Ett Drogfritt Norrköping".

– Att ha en stabil struktur på all dokumentation lärde jag mig under mina år i Bryssel och inom flyget. Här finns inte plats för otydligheter. Det är mycket viktigt att kunna spåra beslut och aktiviteter så att efterlevnad följs. Inte minst för kommande ledamöter så att de kan se varför och hur beslut implementeras.

Hållbara beslut
Meta fastslår att dagens styrelsearbete kräver mer engagemang och utvecklingen går fortare, där bolagen idag måste anpassas ur alla perspektiv för att kunna möta kundkraven.

– Punkten om ”hållbara beslut” har dessutom tillkommit på agendan och det är inte alltid så lätt att ta till protokollet om beslutet är hållbart. För ibland är det ju kanske inte det men beslutet måste till i alla fall… Att sända ut kallelser utan underlag där ledamöterna har möjlighet att ta beslut, är inte förhandlingsbart. Beslut tas inte vid sittande möte om inte alla fått förutsättningar att ta beslut! Här ska ordförande visa respekt för ledamöterna.

Risk är alltid med som en egen punkt på agendan.
Meta ser alltid till att ekonomi- och controllerfunktionen är på plats så att finanserna är att lita på. Även att alltid de mycket viktiga likviditetsanalyserna är med så att kontrollen finns på hur kapitalet jobbar. Hennes kollegor ska kunna beskriva olika scenarios, beskriva risker och konsekvenser där åtgärd är ett måste för att kunna möta risken.

– Ett styrelseuppdrag är ett förtroendeuppdrag. Det handlar om att förädla bolaget och andras pengar. Det är klart att det sedan finns skillnader i att styra olika sorters bolag det måste man vara observant på och anpassa styrningen därefter. Systematisk omvärldsbevakning har blivit allt mer viktigt. Det gäller att vara bäst helt enkelt!
Sedan är en väsentlig del för själva bolagsutvecklingen, att ha riktigt bra förberedda strategimöten tillsammans med företagsledning. Det är ju här verksamhet och kunskap finns. Det finns ingen styrelse som inte lyssnar in ”vad som finns i vagnarna”.

Kortslut aldrig vd
Meta accentuerar också vikten av att aldrig kortsluta vd när det gäller verksamheten och kommunikationen. Det är ganska lätt att det blir två företagsledningar annars och här gäller det att förstå och hålla isär rollerna. Beställare –Utförare.

– ”Information Management” var något jag lärde mig i Bryssel m.a.o. att hålla i åtanke vem som äger informationen och hantera den därefter. Det är ju inte alltid man själv som gör det. Då finns det två vägar – antingen är man tyst i frågan eller så rekommenderar man vederbörande att vända sig till den som har svaret d.v.s. den som äger informationen. Det brukar vara vd i bolaget.

Sekretess och lojalitet mot bolaget är avgörande
Beslut är beslut. Ett beslut kan innebära att man själv som ledamot kanske inte riktigt vill gå åt det beslutade hållet men här är det väsentligt och avgörande att styrelsemedlemmarna är lojala mot bolaget. Annars ska det reserveras i gällande protokoll.

– En stark rekommendation är om man befinner sig i en konkurrenssituation, ska byta arbetsplats som inte stämmer med befintligt styrelseuppdrag eller avser att starta ett eget bolag och kanske till och med i samma bransch - meddela ordförande direkt! Avstå hellre ett styrelsemöte än att delta innan detta är utrett. Jag brukar säga till min omgivning, att fel det gör vi alla och för det mesta kan det rättas till.
Men lura mig inte! Då blir jag inte kul att tass med…

Självinsikten
Avslutningsvis är det viktigt att jobba med självinsikten och det är inte lätt det vet nog alla. 
Var uppmärksam på när du inte tillför bolaget något längre -  se till att bli utbytt!


 

Nationella partners: