Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE
JAG VILL ANMÄLA MIG!
Rätt Fokus i Styrelsearbetet SME

Innehåll utbildning: Klicka här! En väl ansedd utbildning som ger dig rätt kunskaper och uppdateringar.

Omfattning: 2 heldagar
Datum:
Dag 1: Måndag den 26 november
Dag 2: Måndag den 3 december


Tider samtliga dagar:
 08.30- ca 17.30
Ingår lunch och fika

Ort: Norrköping
Plats: Östsvenska Handelskammaren Kammarforum
Dalsgatan 13 Norrköping

Tentamen: Tentatid 3 timmar. Numera är vår tentamen digitaliserad. Tentamen görs på din dator vid ett tillfälle som passar dig.
Kursmaterial: Vägledning till god styrelsesed samt kursdokumentation.

Ackrediterad lärare genomför utbildningen:  
Peter Lindgren. Läs mer om Peter här
 
I avgiften ingår kursmaterial, tentamen, certifikat samt lunch och fika.

Pris 13 600 kr exkl moms  12 200 kr exkl moms (Medlemspris)

Läs mer om medlemskap här: Medlemskap

Förening

Bli en certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling!

StyrelseAkademien Östsverige kan stolt erbjuda denna styrelseutbildning i samverkan med Östsvenska Handelskammaren. Med vår många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete - och ett spännande nytt nätverk.

Det här är ett extra insatt tillfälle under hösten då den första glädjande redan är övertecknad!

Rätt fokus i styrelsearbetet ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade­miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun­skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.


Den här utbildningen möter du ackrediterad lärare Peter Lindgren
.
Peter har arbetat i ett flertal styrelser som ordförande så väl som ledamot. Under mer än 20 år har han framgångsrikt verkat för att skapa värde för medarbetare, kunder och ägare.

Utbildningen:
Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt beman­ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige, och vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.

INNEHÅLL:

Rätt styrning

 • Bolagsstyrning
 • Ägarnas roll
 • Styrande dokument

Rätt bemanning

 • Valberedningen
 • Styrelsen

Rätt inriktning

 • Strategi för bolaget
 • Bolagets samhällsansvar
 • Kontroll av bolagets skötsel
 • Samordning med bolagets vd
 • Information till intressenter

Rätt arbetssätt

 • Styrelsens arbetsformer
 • Styrelsens ansvar
 • Utvärdering av styrelsen 

 

Nationella partners: