Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

5 november 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Fem råd till styrelsen för att hantera sociala medier

  1. Sociala kanaler ska ligga lika högt på agendan som annan säljdrivande kommunikation.
  2. Upprätta en bra strategi.
  3. Avsätt budget, precis som när det gäller annat. Detta är lika viktigt som en marknadsplan.
  4. Som styrelsemedlem: Följ, twittra, dela, kommentera, boosta.
  5. Är du osäker på hur sociala medier fungerar? Sök på YouTube! Där finns massor med instruktioner. 

Så kan styrelsen lyfta företaget i sociala medier

Närbild på kvinna med mörkt hår och glasögon

Säg att du är ordförande i ett litet eller mellanstort företag. Hur kontrollerar du att företaget syns på rätt sätt i sociala medier? Pr-konsulten Edit Künstlicher arbetar dagligen med det, och hennes svar är något överraskande. Eller kanske inte.

Edit Künstlicher är ägare och grundare till pr-firman Editk där företagens närvaro på sociala medier är en viktig del. Hon anser att frågan i ingressen är fel ställd.

– Det finns inget rätt och fel när det gäller sociala medier. Målet är rörligt, det som är rätt på hösten kan vara fel på våren. Dessutom är det inte styrelsens sak att ha åsikter om exempelvis tonalitet på sociala medier, säger hon.

Med det sagt finns en lång rad åtgärder som styrelsen kan, och bör, vidta för att stötta ledningen i arbetet med sociala medier. För faktum är att i 80 procent av fallen sker den första kontakten med kunden numera digitalt. Sociala medier är ett otroligt viktigt skyltfönster.

Den första åtgärden är därför att lotsa ledningen bort från det som är normalläge i de flesta företag.

– Sociala medier är kusinen från landet. Det klassiska är att en marknadsassistent som verkar ha koll får sköta det vid sidan om. ”Lägg upp två inlägg i veckan.” Det är jättevanligt.

Strategier saknas
Vad som ofta saknas är en genomarbetad strategi för hanteringen av sociala medier. Edit Künstlicher vittnar om att hon har pratat med företag som omsätter 400 miljoner och ändå saknar den typen av strategi. Samtidigt som det finns duktiga mikroföretag som lyckats att engagera sina kunder, vilket skapar en värdefull lojalitet.

"Sociala medier är ett otroligt viktigt skyltfönster."

– Som styrelseledamot ska du fråga: Hur ser strategin ut? Med vilka nyckeltal följer vi upp den? Vem på företaget har kompetens? Eller behöver vi köpa in den?

Var någonstans just ditt företag ska synas – Facebook, Linkedin, Instagram,Tiktok – beror helt och hållet på var kunderna är och vilka produkter och tjänster som företaget säljer. Det ska framgå av strategin. Sedan är det bra om någon, eller några, i styrelsen själva har konto på dessa och följer, gillar, delar och boostar. Styrelsen blir då en del av företagets ”fan base”, vilket är mycket värdefullt, säger Edit Künstlicher.

Gott exempel
Hon framhåller Patrik Wahlén, ordförande i industrigruppen Volati (som bland annat äger Akademibokhandeln), som ett gott exempel.

Han är aktiv på Linkedin och Twitter där han lägger upp statistik från Akademibokhandeln, delar artiklar där företaget är omskrivet, berättar om egna tankar och kommenterar.

– Därmed skickar han ut informationen i sitt eget stora nätverk.

Finns inte den här kompetensen eller intresset i styrelsen bör ägarna överväga att komplettera med det. Då kan det vara fördelaktigt att släppa in någon yngre förmåga som har sociala medier som en lika självklar del av sitt liv som telefonen är för de äldre.

Samtidigt påpekar Edit Künstlicher att det är viktigt att inte låta strategin skapa stelbenthet. När det gäller sociala medier är nämligen trial and error-metoden den bästa. Snabbrörligheten gör att man kanske måste ändra sig tidigare än man hade trott.

– Gör något och analysera resultatet, det vill säga följ upp försäljningssiffror, kundengagemang, varumärkeskännedom, och gör mer av det som fungerar.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Maria Ostlin

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2020)

Nationella partners: