Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

30 september 2021

Förening

Ökat Fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv, 21 oktober 2021 - heldag

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna och arbete avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur styrelsen kan arbeta med det strategiska arbetet och möta framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det behöver anpassas för varje bolag. Varje bolag har sina egna förutsättningar med sina medarbetare, sin kultur, sin affärsidé, sina kunder, sin marknad, vart man befinner sig i bolagets utveckling och vem som är bolagets ägare. Det innebär att som styrelseledamot ges du olika förutsättningar för hur ni i styrelsen kan arbeta långsiktigt för att bolaget ska få bästa förutsättningar för att möta framtiden. I kursen kommer vi att diskutera styrelsens roll, olika sätt att arbeta med strategiprocessen, få möjlighet att diskutera olika situationer och även arbeta med ett case.

Tid och plats
21 oktober kl 09.00 - 17.00, Scandic Elmia i Jönköping.

Innehåll

 • Strategibegreppet och strategihierarkier
 • Förhållandet mellan vision, strategi, taktik och genomförande
 • Värdet av strategi och strategiskt arbete
 • Strategiprocessens olika delar och verktyg/metoder man kan använda i dom olika delarna.
 • Förståelsen för att strategiprocessen anpassas för varje bolag och att det är en lär- och innovationsprocess. Det finns inget facit!
 • Rollfördelningen i den strategiska processen
 • Affärsmodellering och affärslogik
 • Skillnad och samexistens av att vilja utveckla det befintliga idag och imorgon och att arbeta med innovation för framtiden
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Strategiimplementation
 • Strategimål och uppföljning
 • Hur man upprätthåller ett kontinuerligt strategiskt fokus och hur man behöver reflektera, analysera, utvärdera och eventuellt justera

Kostnad
Medlemspris 5 900 kr exkl moms, icke-medlem 7 900 kr exkl moms. Anmälan är bindande men inte personberoende. I avgiften ingår dokumentation och litteratur.

Lärare
Petra Palmgren Lindwall.

Förkunskaper
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller motsvarande erfarenhet.

Anmäl dig här

Syfte
Ge övergripande insikt och förståelse för området strategi, strategiprocessens olika delar, rollfördelning och styrelsens strategiansvar. Vi går övergripande igenom validerade verktyg och metoder som kan användas i strategiprocessen. Vi vill vässa deltagarnas förmåga att tillämpa en effektfull bolagsanpassad strategiprocess genom resonemang hur den kan tillämpas beroende på bolagets kontext. Tillämpning i form av övningar och ett större case.

Stor nytta av utbildningen har du som har bakgrund från styrelse- eller ledningsgruppsarbete där strategi, affärsplan och budget diskuterats. Du är styrelseledamot eller har för avsikt att bli. Företrädesvis inriktar vi oss på SME, små och medelstora företag. Vår utgångspunkt är de styrelserelaterade utmaningarna i strategiarbetet.

Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för Ökat fokus i styrelsearbetet. Du kan välja att gå en del eller flera.

Nationella partners: