Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

31 oktober 2018

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2018/3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Pia Gideon: ”Styrelsearbetet måste utvecklas för att bli relevant” 

Bild på blond kvinna med glasögon.

Styrelsearbetet förändras i snabb takt. De kriterier som utmärkte ett professionellt arbete för fem år sedan gäller inte längre. Det handlar inte bara om skärpt lagstiftning och nya regler – nu måste styrelsen bredda omvärldsperspektivet och vara ett väl fungerande och relevant bollplank för vd.

Då krävs att även erfarna ledamöter och ordföranden förkovrar sig och lär sig navigera i den nya världen, så att de kan hjälpa ledningen att dra upp strategier för framtiden, utan att för den skull tappa kontrollen över formalia eller ekonomi. Tvärtom har ordning och reda blivit viktigare än någonsin. 

– Förr lade ledningen upp företagets strategi och drog den för styrelsen som nickade bifall. Nu måste strategiska val upp på varje styrelsemöte, säger Pia Gideon, själv erfaren inom styrelsearbete och lärare på StyrelseAkademiens utbildning Master fokus.

Det spelar ingen roll om företagen är små eller stora – styrelsearbetet måste utvecklas för att kunna bli värdeskapande och driva företagen framåt.

Fler områden kräver engagemang 
Som exempel på områden som styrelsen numera måste vara engagerad i nämner hon (vid sidan av digitaliseringen) kompetensförsörjning och talent management. 

"Det spelar ingen roll om företagen är små eller stora – styrelsearbetet måste utvecklas för att kunna bli värdeskapande och driva företagen framåt."  

– Det kräver att styrelsen hittar nya arbetsformer, så att den kan utgöra rätt stöd för ledningen utan att bli operativ, säger hon.

Pia Gideon håller också fram utvärdering som ett avgörande moment för ett utvecklande styrelsearbete. Utan utvärdering vet man ju inte hur styrelsen har presterat.

– Om du inte har någon som kan utvärdera dig som ordförande, håll utvecklingssamtal med dig själv! säger hon.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Privat

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2018)

Nationella partners: