Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

31 mars 2022

Förening

Styrelseakademien och Sveriges HR Förening i nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet

Lena och ulrika
Har styrelsen rätt kompetens? Den snabba samhällsutvecklingen och digitaliseringen kommer med en rad nya frågor och behov som påverkar styrelsearbetet i grunden och kraven som ställs på enskilda ledamöter.

För att möta detta har Styrelseakademien, som med 8 000 medlemmar är landets centrum för styrelsearbetare, ingått ett samarbete med Sveriges HR Förening för att ytterliga vässa och utveckla sina populära styrelseutbildningar, oavsett om det gäller utbildning för styrelseordförande, valberedning eller ledamot.

"Spetskompetens i styrelser inom olika områden som till exempel säkerhet, kommunikation och digitalisering blir allt viktigare. För att hantera denna sammansättning av specialister behövs duktiga, trygga och kunniga ledare som utöver sin ledarskapsförmåga förstår hur man organiserar, leder och bygger starka team. Detta är affärskritiskt. Ytterst handlar det om att framtidssäkra svenska bolag", säger Ulrika Spåls, vd för Styrelseakademien.

Detta är också bakgrunden till samarbetet med Sveriges HR Förening.

"Många av de mest strategiska frågorna för företag just nu handlar om kompetens, ledarskap, kultur och organisation, det vill säga HR-frågor. Ändå har i dag ytterst få styrelser strategisk kompetens inom området. För fortsatt framgång och hållbara resultat i näringslivet behöver det ändras", säger Lena Bjurner, vd för Sveriges HR Förening.

Under pandemin har Lena Bjurner sett hur HR:s position har flyttats fram och hur organisationer och företag alltmer efterfrågar HR-kompetens.

"Vi vill vara med och göra skillnad för svenskt näringsliv. Att säkra att de som utbildar sig för att leda, driva eller rekrytera till styrelser har den kompetens de behöver inom people-området, det är ett sätt att aktivt påverka", säger Lena Bjurner.

Styrelseakademien är en oberoende ideell förening med över 30 års erfarenhet av att driva utvecklingen av svenskt styrelsearbete.   Styrelseakademien är en sammanslutning av lokala föreningar från norr till söder med stark förankring i det lokala näringslivet samtidigt som man är en central kraft med erfarenhet och kunskap från företag och institutioner på riks- och europanivå.

"Tillsammans med Sveriges HR-förening, som kommer bidra med spetskunskap inom ledarskap och kultur ska vi fortsätta att bygga bra och relevanta utbildningar, göra intressanta events och fylla på med kunskap som gör att våra medlemmar får ut ännu mer av sitt medlemskap i Styrelseakademien", säger Ulrika Spåls.

För mer information och bilder:
Ulrika Spåls, vd Styrelseakademien, tel. 0739-64 30 71, ulrika.spals@styrelseakademien.se
Lena Bjurner, vd Sveriges HR Förening, tel. 070- 83 95 915, lena.bjurner@sverigeshrforening.se

Nationella partners: