Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

20 mars 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Forskare förutspår: Nu kliver ordföranden fram i ljuset 

Porträtt på blond man i kavaj

Det behövs mer forskning kring styrelseordförandens roll, och en av dem som tänker bedriva det är professor Mattias Nordqvist vid Jönköping University. Han tror att bolagens styrelseordförande kommer att synas mer i framtiden.

Det är ju begränsat. Så svarar årets guldklubbevinnare Alf Göransson på frågan om hur mycket en ordförande egentligen kan ta åt sig av äran för ett företags framgångar.

Rent vetenskapligt är det svårt att bevisa att ordföranden har en större påverkan på ett bolag än vad exempelvis konjunkturutveckling och strukturomvandlingar har. Bristen på vetenskapliga studier är ett problem, anser Mattias Nordqvist. Han och StyrelseAkademien har därför inlett ett samarbete som förhoppningsvis ska ge en del svar, bland annat om vad som egentligen karaktäriserar en bra styrelseordförande. Forskningsprojektet bygger på en kartläggning av och intervjuer med samtliga vinnare av Guldklubban. Studien söker dock ännu sin fulla finansiering.

Gått igenom all forskning
Men Mattias Nordqvist och hans medarbetare sitter inte overksamma under tiden. De har ägnat sig åt förstudier, bland annat en stor internationell litteraturgenomgång av den forskning som ändå finns.

– Vår tes är att ordförandens roll har förändrats kraftigt de senaste decennierna och den är fortfarande stadd i förändring i samband med ökade krav på transparens, hållbarhet, mångfald och digitalisering. När ordföranden blir mer synlig, blir det också lättare att utkräva ansvar, säger han.

Fokus på familjeföretagande
Mattias Nordqvist har under många år forskat i företagsekonomi med fokus på familjeföretagande. Han har studerat både noterade och onoterade bolag, och konstaterar att forskningen ofta leder till governance-frågorna. Men allt som oftast saknas svar på de frågor som kommer upp.

"När ordföranden blir mer synlig, blir det också lättare att utkräva ansvar."

Vad är det då som finns hittills? Litteraturgenomgången ger vid handen att det är en fördel om styrelseordföranden är duktig på att samarbeta med vd och kan driva igenom strategiska beslut utan att äventyra relationen med vd som hen ju är chef för. En bra ordförande ska vara politiskt och socialt skicklig.

– Problemet är att detta är uppenbara saker. Vi tycker inte att forskarna hittills har tittat ordentligt på ordföranderollen. Vad menas till exempel med ”politiskt och socialt skicklig”? Vi hoppas kunna komma med en del svar, säger Mattias Nordqvist.

Enligt honom finns det stora statistiska studier som bland annat har visat att bolag där styrelseordföranden själv har tidigare vd-erfarenhet presterar bättre när det gäller ett antal mått som börskursutveckling och lönsamhet.

– Men dessa resultat kan kritiseras. Om ett bolag har haft en stark utveckling på börsen, kanske hållbarhetsfrågorna har hamnat i skymundan, säger Mattias Nordqvist.

Grupp människor på styrelsemöte

Bra med externt inflytande
Vad finns det för bevis för att det är gynnsamt för ett företag att ha externa ledamöter? Mattias Nordqvists egen forskning visar att det är bra med externt inflytande i privata företag, framför allt för att man får en större spridning på input – ägarna får helt enkelt in fler perspektiv. Det finns också stöd för att bolag behöver olika typer av ordföranden i olika utvecklingsfaser.

En spaning Mattias Nordqvist har gjort är att ett skifte är på gång när det gäller synen på ordföranden. Tidigare har vd alltid frontat företaget och styrelsen setts som en homogen grupp.

– Vi menar att forskningen och omvärlden har ägnat för lite uppmärksamhet åt ordföranderollen. Med de stora förändringar som är på gång kommer ordföranden att kliva fram och mer ses som den ledare hen är, säger Mattias Nordqvist.

Ofta tillfrågad om råd
Han har många kontakter med familjeföretag och blir ofta tillfrågad om råd när det gäller styrelsearbete.

– I familjeföretag ser man ofta att de som inte tidigare har haft en aktiv styrelse gärna vill börja med det. Då finns en risk att ägarna väljer in ledamöter som inte har tillräcklig erfarenhet av den typen av företag. Följden kan bli en kulturkrock. Jag brukar ge rådet att hitta ledamöter som passar ihop med ägarfamiljen, som är beredda att bidra med sin kompetens, men som har respekt för familjeföretaget, säger han.

Just nu ser han en tendens att huvudägare är mer benägna än tidigare att ta in en extern ordförande för att avlasta dem. De känner att de behöver någon som är en bättre mötesledare än de själva och de vill fokusera på det strategiska tänkandet.

 

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Patrik Svedberg

 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2019)

Nationella partners: