Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ett ögonblick med projektledare Elisabeth Folkesdotter Pekkari

Vad är dina förhoppningar inför arbetet med Guldklubban 2021?

Jag vill verkligen synliggöra StyrelseAkademiens alla verksamheter och vilken nytta den har för våra medlemmar och de företag som finns i vårt land. Varje år delar vi ut Guldklubban i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag. Att vi kan visa vilken utvecklingskraft en ordförande kan ge ett företag är en stor händelse för oss.

Varför är det viktigt att uppmärksamma goda exempel på styrelseordföranden? 

Vi i StyrelseAkademien vill, tillsammans med våra partners, få företagarna att förstå kraften i att ta in extern kompetens i styrelsen. Man tillför erfarenhet som ger företaget långsiktighet och tillväxt. En riktigt bra ordförande är grundförutsättningen för ett framgångsrikt styrelsearbete och är guld värt för företaget. 

Vem kan nominera till Guldklubban?

Vem som helst kan nominera en ordförande! Vi vill uppmuntra alla som känner till en ordförande som gör ett riktigt bra jobb att tipsa oss. Man behöver inte kolla upp alla kriterier, det gör vi i vår urvalsprocess.

Läs mer på: www.guldklubban.se

Förening

Guldklubban 2021

Ett stort tack till alla er som skickat in tips till oss på kandidater till Guldklubban 2021. Nu pågår ett arbete med att ta fram de ordföranden som är bäst lämpade att lyftas upp som vår regions kandidater. Dessa kommer att tillkännages efter sommaren.

Ordförandens betydelse för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete har kommit alltmer i förgrunden. Syftet med utmärkelsen Guldklubban är att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll genom att lyfta fram goda exempel på hur den har utövats i praktiken.

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap delas ut för sjuttonde året i rad av stiftelsen Guldklubban som instiftats av StyrelseAkademien och Deloitte. Utdelningen sker i samarbete med Cederquist, Fairford Group, Novare och SEB med Dagens Industri som mediepartner.

Alla som på nära håll följer ordförandens arbete inbjuds att komma med förslag på kandidater.

Kvalificering

För att kvalificeras till utmärkelsen Guldklubban krävs följande:

  • Bolaget ska vara ett svenskt aktiebolag, bankaktiebolag eller en ekonomisk förening.
  • Kandidaten ska ha varit ordförande för samma bolag i minst tre år.
  • Bolagets styrelse ska ha minst fyra bolagsstämmovalda ledamöter.
  • Minst en av ledamöterna ha sin verksamhet utanför bolaget och vara fristående från större ägare.
  • Kandidaten är inte också bolagets vd.

I klassen noterade bolag ska bolaget vara noterat på svensk reglerad marknad, det vill säga Nasdaq Stockholm eller NGM Equity.

Kriterier

Bedömningen görs utifrån tre huvudkriterier:

Bolagets värdeutveckling

Bolaget har en ekonomisk sund ställning och har under kvalificeringsperioden haft en positiv trend eller genomgått en tydlig ”turn-around”. Både sanering och tillväxt är meriterande. Andra åtgärder som stärkt bolaget vägs in, till exempel större organisationsförändringar eller strukturåtgärder.

Styrelsearbetet

Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som fortlöpande uppdateras. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp. 

Ordförandens personliga egenskaper

Egenskaper som engagemang, integritet, kompetens och ledarskap är meriterande. Viktigt är också att kunna tolka ägares intentioner, sätta mål för styrelsens arbete och skapa ett arbetsklimat baserat på saklighet, uppriktighet och ömsesidig respekt. Förmågan att vara en bra coach till vd och sättet att företräda styrelsen utåt vägs också in.

Vill du veta mer?

Läs mer på www.guldklubban.se

Frågor? Kontakta vår projektledare Elisabeth Folkesdotter Pekkari på elisabeth.folkesdotter@gmail.com alt. 070-131 36 04

 

         

               

           

                 

Nationella partners: