Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

DOKUMENT

Protokoll

Årsredovisning

Arkiv och Historik

Läs mer om vår historia mm nedan. Protokoll och övriga dokument finns i kolumnen till vänster.

StyrelseAkademien Norr
StyrelseAkademien Norr bildades som förening nummer åtta inom StyrelseAkademien Sverige den 16 augusti 2000 vid ett stiftarmöte på Furunäset i Piteå.

Bakgrunden var att ett tiotal näringslivs- och organisationsföreträdare under ett par år undersökt möjligheter att skapa eller ingå i en sammanslutning som arbetade med riktade tillväxtfrågor på lednings- och/eller styrelsenivå.

StyrelseAkademien Norr:s vänner 
Norrlandsfonden var StyrelseAkademien Norr:s första sponsor med 50 000 kronor. Företagarna och Handelskamrarna i de bägge länen utgjorde också stöd och resurser bl.a. inom det kommunikativa och administrativa området. Länsstyrelsen i Norrbotten beviljade StyrelseAkademien Norr ett större utvecklingsbidrag 2005.

Idag har vi ett ekonomisk och praktisk stöd av i stort sett samtliga banker, revisionsbyråer, kommuner, Almi, Norrlandsfonden, lokala tidningar, näringslivs organisationer m.fl.

Ordförande

2000-01  P-O Eriksson Luleå, StyrelseAkademien Norr:s förste ordförande. Ett strategiskt och viktigt val i syfte att nå nätverk och övriga intressenter. P-O Eriksson, idag Norrbottens Läns Landshövding var vid denna tidpunkt Norrbottens läns    Centerpartistiske riksdagsledamot och partiets finanspolitiske talesman yrkesroller. Sedermera VD för Almi Sverige, Generaldirektör NUTEK. 

2001-03  Ulf Nordekvist Luleå, advokat och en av eldsjälarna samt StyrelseAkademien Norr:s förste vice ordförande.

2003-05  Per Lidström Skellefteå, företagare.

2005-09  Lars Isacsson Luleå, direktör vid LKAB:s koncernledning . Idag styrelseproffs och StyrelseAkademien Norr:s enda certifierade lärare för professionell styrelseutbildning. AnsvarAR även för StyrelseAkademien Norr:s ledamotsförmedling. 

2009-09  Anna Åberg Umeå, Coach.

2009-     Olof Degerfeldt Umeå, styrelseledamot StyrelseAkademien Sverige, styrelseproffs sedan 2002, gedigen erfarenhet som vd/styrelseledamot i både lokala, nationella och internationella företag, noterade och onoterade samt medlemsägda företag. 

           
StyrelseAkademien Norr 2017

• 14 styrelseledamöter fördelade i Luleå, Skellefteå och Umeå.
• Verksamhet i Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.
• StyrelseAkademien Norr:s kansli är placerat hos Företagarna Västerbotten.
• Inspirationsdagen ”Stora Styrelsedagen” hålls i Luleå, Skellefteå och Umeå i februari varje år med ett program som har det lilla extra.
• Ett 75-tal styrelseledamöter utbildas och certifieras årligen. 
• Ett 10-tal styrelseledamöter förmedlas årligen till små och medelstora  företag.
• Årets StyrelseAkademi 2012.
• Frukostmöten med strategisk kunskap hålls varje månad på ett flertal orter.
• över 550 medlemmar i Norr- och Västerbotten.

 

Nationella partners: