Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN NORR

Vi brinner för företagande och styrelsearbete och vill - på alla sätt vi kan - bidra till utvecklingen av näringslivet i den norra delen av vårt land.

StyrelseAkademien Norr finns i hela Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrland och vi arbetar aktivt med att skapa medlemsnytta för våra medlemmar som stadigt ökar i antal. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser med möjligheter för nätverkande, inhämtande av kunskap och erfarenhetsutbyten.

Läs mer om oss…

Din styrelsefråga

Som medlem i Styrelseakademien Norr har du möjlighet att maila in din fråga som har med styrelsearbete eller bolagsstyrning till oss och få svar från någon av våra specialister.

Skräddarsydda utbildningar / workshops

Har du ett behov av utveckla din styrelse och ledningsgrupp inom områden såsom ägarstyrning, värdeskapande styrelsearbete, ordförandeskap, strategiarbete, affärsplaner, målstyrning, ekonomi för styrelser, CSR, valberedningsarbete eller andra. Vi hjälper dig att sy ihop en utbildning eller workshop utifrån era behov.

News

Frukostmöten 2022

Till hösten drar vi igång med våra fysiska frukostmöten igen! Varje månad på fyra orter bjuder vi in till frukost med affärsmingel och förmedlar strategisk kunskap genom intressanta föreläsningar. Varmt välkommen!

News

Guldklubban 2022

Arbetet med att hitta de allra vassaste styrelse- ordförandena i landet pågår för fullt inom ramen för Guldklubban. Vi ställde några frågor till Elisabeth Folkesdotter Pekkari som är projektledare för Guldklubban i region Norr.

Utbildning

Ny utbildning: Aktieägaravtal - för bolagets bästa!

Denna halvdagsutbildning har fullt fokus på styrande dokument och framförallt aktieägaravtalet, såsom giltighetstid, vad ska gälla för extern köpare, aktiernas värde vid inlösen respektive försäljning. Vi går igenom skillnaden på olika klausuler samt aktieägaravtalets möjligheter och även risken för falsk trygghet.

Medlem i fokus: Leif Lundgren

Medlem i fokus: Leif Lundgren, Viflow AB i Örnsköldsvik har arbetar för närvarande som ordförande i fyra bolag och som ledamot i två.

Evenemang

Webbinarium: Cybersäkerhet - trender och risker

I detta webbinarium berättar PwC:s experter Ylva Söderlund och Markus Ekström om den senaste utvecklingen inom cybersäkerhet, både vad gäller hotbilden och hur du kan minimera risker i din verksamhet.

Utbildning

Extra insatt utbildning

Pga stor efterfrågan på vår certifieringsutbildning Rätt fokus har vi nu ett extra insatt tillfälle i juni. Passa på att certifiera dig i styrelsearbete innan sommaren.

Evenemang

Webbinarium: Det hybrida arbetslivet

Det hybrida arbetslivet är här och frågan som många ställer sig är vad som driver stress och vad skapar balans när gränserna förflyttas och förutsättningarna förändras. På detta webbinarium berättar Johanna Rådeström, leg psykolog och specialist inom arbets- och organisationspsykologi, om de vanligaste fallgroparna som verksamheter stöter på i det hybrida arbetslivet samt hur man skapar en effektiv och välmående organisation.

Evenemang

Frukostmöte Örnsköldsvik: Att hitta kompetens - mångfald som en framgångsfaktor

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för konkurrenskraften. Men att hitta rätt person till rätt plats är en utmaning för många arbetsgivare. Mari Schäder, Chief Human Resources Officer, berättar om hur Knightec med mångfald i fokus har jobbat strategiskt med sin kompetensförsörjning. Välkommen på frukostmöte med föreläsning och mingel!

Evenemang

Webbinarium: Hur kommer jag igång med ett aktivt styrelsearbete?

Ett aktivt styrelsearbete ökar företagets lönsamhet, tillväxt och värde. Det skapar ordning och reda, det tydliggör roller och skapar tid för framtidsfrågor. På detta webbinarium delar Olof Degerfeldt tillsammans med Anders Hettinger med sig av sina bästa tips för att komma igång med ett aktivt styrelsearbete.

Evenemang

Frukostmöte Skellefteå: Infrastruktur

Hur löser vi ökade transport- och kommunikationsbehov för näringslivet i ett växande Skellefteå? Norrbotniabanan, ny E4-dragning, djupare hamn och bättre väg till flygplatsen med fler avgångar? Välkommen på frukostträff med Lars Hedqvist från Skellefteå kommun.

Nyheter

Nytt samarbete för att stärka det svenska näringslivet

Har styrelsen rätt kompetens? Den snabba samhällsutvecklingen och digitaliseringen kommer med en rad nya behov som påverkar styrelsearbetet och kraven som ställs på enskilda ledamöter.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

Nyheter

Rätt fokus i styrelsearbetet SME - datum för onlineutbildning

Efterfrågan på våra onlineutbildningar är fortsatt stor varför formatet är här för att stanna. Här hittar du vårens alla datum.

Nyheter

Nya upplagan av Vägledning till god styrelsesed är här

Den fjärde upplagan har uppdaterats med avsnitt om bland annat cyber security, styrelsens relation med det omgivande samhället samt vad man bör tänka på innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: