Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL STYRELSEAKADEMIEN JÖNKÖPING

Vi är mötesplatsen med fokus på styrelsefrågor och nyttan av att ha en aktiv styrelse. Hos oss möter du inspirerande föreläsare som berättar om styrelsearbetet i alla tillväxtskeden i ett företags livscykel. Du höjer din kompetens, t ex genom en av våra populära styrelseutbildningar, och får ett värdefullt nätverk som blir en framgångsfaktor för dig och ditt bolag.

 

Välkommen!

Anders Nyström
Ordförande i StyrelseAkademien Jönköping

Anders Nyström

Kontakta Anders Nyström
Ordförande

Anders Henningsson

Kontakta Anders Henningsson
Ledamot 

 

Annika Hall

Kontakta Annika Hall
Ledamot

 

Hanna Aspklint

Kontakta Hanna Aspklint
Ledamot

 

Marie Morinder

Kontakta Marie Morinder
Ledamot

Östen Sjölin

Kontakta Östen Sjölin
Ledamot

Jesper Rundbäck

Kontakta Jesper Rundbäck
Ledamot

Nina Petersson

Kontaka Nina Petersson
Ledamot

Anna Carendi

Kontakta Anna Carendi
Valberedningens sammankallande

 

Valberedningen

Anna Carendi, sammankallande
Helen Einarsson Lundin
Bernt Axelsson
Adjungerad: Anders Nyström

Nationella partners: