Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Jönköping

Förening

25 oktober 2018 kl 07.30 - 09.00 Nässjö, Styrelsens Lojalitetsplikt med Håkan Unbeck

Tema; "Styrelsens lojalitetsplikt" med Håkan Unbeck, Glimstedt Advokatbyrå
Värdar; Nässjö näringslivsbolag och StyrelseAkademien Jönköping

Styrelsens lojalitetsplikt – vad innebär att styrelse och VD är skyldiga att iaktta bolagets intresse. Finns ett särskilt bolagsintresse skilt från aktieägarnas? Vilken roll har vinstsyftet? Olika omfattning för olika ledamöter? När aktualiseras jäv och hur behandlas frågor om jäv i praktiken? Detta och flera andra frågor kopplade till lojalitetsplikten i ett aktiebolag kommer att beröras under frukostmötet.

Vi bjuder på frukost. 

Plats
NNAB's kontor

Anmälan
Pris; 0,- kr för medlemmar i StyrelseAkademien och NNABs medlemmarÖvriga betalar 300 kr exkl moms.
*) Vid anmälan men utebliven närvaro debiteras  300:- exkl. moms.
Anmäl eventuella allergier. Anmäl även om du tar med dig en gäst. Du kan vara gäst en gång. Anmälan är bindande.

Kontaktperson
StyrelseAkademien
Verksamhetsledare Elisabeth Wagner
Mail. jonkoping@styrelseakademien.se
Mobil. 0733 244 965

Nationella partners: