Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Måndag 29 januari 2018, 17.00 - 20.00

Möt Mattias Lööv

Deloitt bjuder även in till diskussion ang. domen i förvaltningsdomstolen att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst.

Clarion Hotel Grand Östersund

Pris som även inkl soppbuffé 200:-
Medlemmar gratis.

Gör din anmälan här!
Förening

Möt Mattias Lööv

Mattias Lööv, styrelseordförande i Meraskog i Jämtland AB kommer till vårt kvällsevent och berättar om sin resa till styrelsearbete. 2017 nominerades Mattias utav StyrelseAkademien Jämtland till utmärkelsen Guldklubban.

Mattas har varit och är aktiv i flera styrelser.
Hur har han kommit dit han är idag?
Hur ser han på styrelsearbete i allmänhet och i de styrelser han har arbetat i eller arbetar i nu.
Han delar med sig av både det positiva med styrelsearbete och de utmaningar som han upplevt i styrelserummet.

Juryns motivering när Mattias Lööv utsågs till representant 2017:
 En ordförande i en bransch där framtidsfrågor utmanas av allt ifrån generationsskiften till djurbestånd.
Med ett ordförandeskap som fått bolagsledningen att tänka stort och att sikta uppåt, har ordföranden skapat en miljö där inget är omöjligt. Ordföranden leder ett strukturerat och effektivt styrelsearbete som präglas av öppenhet och dialog, där inspirerande idéer blir till konkreta handlingsplaner.
Med sitt helikopterperspektiv, sin förmåga att överblicka och att se helheten, har han drivit Bolaget i stadig utveckling med nya strukturer och nya visioner.

 

Deloitte bjuder in till samtal om Styrelsearvoden

Högsta förvaltningsdomstolen sa i en dom den 20 juni att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst. Detta kommer att få effekter som inte är till gagn varken för styrelseledamöter eller alla de tusentals bolag runt om i landet som eftersöker professionella styrelseledamöters kompetens.
StyrelseAkademiens inställning är att om styrelsearbete inte längre kan bedrivas som näringsverksamhet anser vi att skattelagstiftningen måste ändras.

Deloitte bjuder in till diskussion i ämnet.

 

Vi får veta hur lagen tolkas och hur detta slår skattemässigt i praktiken.

Ta gärna med en kollega/vän.

Varmt välkomna!

 
 
 

Nationella partners: