Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kriterierna för nominering av (ägarledda) företag till priset "Årets Styrelse i Varberg":

  • Skall vara ett aktiebolag. *Skall ha sätet i Halmstad.

  • Skall ha minst en extern ledamot och/eller ordförande.

  • Skall ha ägare som sett till att företaget har en aktiv fritt arbetande styrelse.

  • Styrelsen skall uppvisa för företaget avgörande insatser, som under den senaste 2-3 gjort verklig skillnad. Både sanering och tillväxt är meriterande, liksom andra åtgärder som stärkt bolaget, t ex organisationsförändringar och strukturåtgärder. 

  • Styrelsens kvalitet och utmärkande drag såsom att Styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp.

 Har du förslag?

Tipsa oss och du kan bli vinnare av biljetter till Varbergs Näringslivsdag den 10 september. Du gör det genom att maila oss:

Mail

 

  
    

 

 

Förening

Nyhet! Dags att utse "Årets Styrelse i Varberg" - en utnämning riktad till ägarledda företag.

Tony Grimaldi, CycleuropeKarl-Eric Andersson, Derome

Två av våra främsta förebilder har representerat Halland nationellt i "Guldklubban" för sitt ordförandeskap. 2018 var det Tony Grimaldi och Cycleurope. 2019 var det Karl-Eric Andersson och Deromekoncernen.

 

Det är konstaterat att företagsägare som tidigt tillför extern kompetens för styrning, ledning och utveckling av sina företag snabbare når tillväxt och bestående livskraft på marknaden. Tyvärr är det alltför få bolag som har ett aktivt och strukturerat styrelsearbete där extern kompetens tillförs. 

Vårt välstånd är beroende av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Såväl lokalt som nationellt. Styrelsens roll i företagen har i detta sammanhang kommit att bli alltmer betydelsefull. Inte minst i dessa tider där de företag som är bäst på att klara snabba omställningar blir de som också klarar sig bäst. Extern tillförd kompetens och erfarenhet kan vara avgörande i dessa tider.   

Det primära syftet med detta pris är att visa upp goda exempel för hur andra företag arbetar aktivt med sitt styrelsearbete för att säkra sina företags framtid och skapa hållbar tillväxt för sig själv, men också för ett växande Halmstad. 

Sedan 2015 har StyrelseAkademien i Halland deltagit i stiftelsen "Guldklubbans" jakt på förebilder inom  bolagsstyrning. De två sista åren hittade vi Hallands båda nomineringar i Varberg; Karl-Eric Andersson för Derome-koncernen, och Tony Grimaldi för Cycleurope.  Guldklubban fokuserar på ordföranden som gjort förtjänstfullt arbete.

Nu vill vi rikta ljuset mot ägarna genom att ge ut ett nytt pris, "Årets Styrelse i Varberg". Utan kloka och ibland kanske också modiga ägare, som beslutar sig för att arbeta aktivt genom sina styrelser, och som dessutom tar in extern kompetens i dessa, så är det många företag som aldrig skulle nått den potential man har idag. Nu vill vi belöna dessa ägare, och lyfta fram dem som goda exempal för andra företagare att följa eller få inspiration och råd ifrån.

Vinnaren kommer att offentliggöras på VarbergsGalan i oktober.

Nationella partners: