Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Dalarna i framkant

Vi gratulerar Anna Rosengren, till vardags VD för Almi GävleDala, som blivit invald som ledamot i StyrelseAkademien Sveriges valberedning. 

Sedan tidigare arbetar Karin Burgaz i riksstyrelsen, samt att Mats Johansson är med i det nationella råd som arbetar med kommunikation och marknadsföring. Dessutom ingår Sture Ericsson i ordföranderådet som samlar alla 16 föreningars ordföranden två gånger om året. Vi konstaterar därmed att Dalarna är än mer positionerade ur ett riksperspektiv, vilket vi givetvis ser ska kunna spilla över positivt på den aktiva verksamhet vi bedriver i Dalarna. 


Grattis Anna till rollen som ledamot i SDA:s valberedning! 
– Stort tack! Det är ett uppdrag och förtroende som jag känner mig stolt över att ha fått. Jag kommer till en professionell valberedning med en stor samlad kompetens och jag känner både ödmjukhet och glädje inför vårt arbete.  

Det är full fart redan från start. Vi har redan haft tre styrelsemöten och planerat en utbildning som kommer under hösten.

Hur ser du på rollen?
– Allt styrelsearbete är viktigt och när det fungerar som ett lagarbete med högt engagemang i lagdelarna når man bäst resultat. Valberedningens arbete skapar grunden och ger förutsättningar för att styrelsen ska kunna arbeta på ett aktivt och strategiskt sätt.  


Varför är SDA:s arbete viktigt ur ett bredare perspektiv? 
– Jag kan i min roll som vd på Almi se att när företag börjar arbeta strategiskt med sitt styrelsearbete så får det positiv påverkan på resultatet. Företag som har modet att ta in extern kompetens i sin styrelse som bygger team av olika kompetenser och erfarenheter tar strategiska bättre beslut som gör att de utvecklas bättre, ökar sin lönsamhet anställer fler osv. 

Ett framgångsrikt näringsliv är, ur ett bredare perspektiv, viktigt för nationell och regional tillväxt. Om vi vill leva, verka och bo i den här delen av Sverige, få är det viktigt med ett framgångsrikt näringsliv. 

Styrelseakademien är en viktig resurs för att förstå vikten av styrelsearbete men också att lära sig hur man gör för att arbeta på rätt sätt med sin styrelse. 


Och här i Dalarna, håller vi oss framme på området? 
– Det finns stor potential för Dalarnas små och medelstora företag att bli ännu bättre på styrelsearbete. Både vad gäller att arbeta aktivt med extern kompetens och förstå vikten med en jämställd styrelse. Det är positivt att det finns stor kompetens att lära av i Dalarna. 

Nationella partners: