Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Förening

Extra stämman den 21 augusti vid Scandic i Falun godkände stämmans två inkomna frågor gällande StyrelseAkademien Sveriges förslag om höjning av medlemsavgiften till 1.600 kr per år from 2018 (nuvarande 1.500 kr) samt att utöka styrelsen med en styrelseplats till 8 varpå stämman valde in Anna Rosengren enligt valberedningens förslag som ny ledamot.

Anna Rosengren har nyligen tillträtt posten som tillförordnad VD på Almi GävleDala. Hon har under de tre senaste åren agerat rådgivningschef inom Almi GävleDala. Tidigare har Anna Rosengren varit verksam inom det privata näringslivet bland annat som marknads- och försäljningschef på CCS Healthcare, inköpschef på Hemköpskedjan och VD på Dr. Hauschka.

Nationella partners: