Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Pressmeddelande
Falun 20 oktober 2017

Dalkurd FF historisk pristagare av det första Mångfaldspriset 

- Med en tydligt uttalad strategi att mångfald är en ledstjärna för föreningen i stort, så har även styrelserna (både i föreningen och i det ägda aktiebolaget) samma strategi. Genom ett målmedvetet arbete består styrelserna idag av både män och kvinnor med olika etnicitet och bakgrund. Dalkurd FF Fotboll är därför en värdig pristagare av det första Mångfaldspriset 2017 – detta är vår motivering säger Anders Björkman, ordförande i StyrelseAkademien Dalarna samt Tomas Ahlbäck Företagschef Nordea Dalarna.  


Från vänster: Anders Björkman, ordförande Styrelseakademien Dalarna, Karin Ringsby, ordförande Företagarna Dalarna,
Zilan Lawan, vice VD Dalkurd FF, Ylva Thörn Landshövding Dalarna, Ramasan Kizil, ordförande Dalkurd FF, Tomas Ahlbäck, Kontorschef Företag Nordea Dalarna

Mångfaldspriset är ett nyinstiftat pris av Styrelseakademien Dalarna i samarbete med Nordea som skall stimulera till ett aktivt styrelsearbete i företag, organisationer och föreningar i Dalarna och uppmuntra goda och betydelsefulla insatser ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv. 

Målgruppen är företag och organisationer med säte eller tydlig närvaro i Dalarna - dess styrelser och valberedningar, VD, platschef eller andra personer som på något sätt påverkar styrelserna i dessa. Priset kan tilldelas enskilda personer, såväl som hela eller delar av styrelser och/eller valberedningar . 

Med jämställdhet avses i detta fall en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen. Med mångfald avses i detta fall etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning samt social bakgrund. 

Priset består av ett diplom samt ett stipendium om 15,000 SEK och delades ut idag fredag 20 oktober 2017 i samband med en prisceremoni i Falun. Stipendiet betalas ut till det företag eller organisation där resultatet har uppnåtts och skall stimulera det fortsatta mångfaldsarbetet. 

-Mångfald och jämlikhet är idag viktiga frågor i vårt samhälle och självklart även i styrelserummet, såväl i företag som i andra organisationer och föreningar i Dalarna. Därför är vi glada att kunna utse Dalkurd FF Fotboll som den historiska första pristagaren, säger Anders Björkman ordförande i StyrelseAkademien Dalarna och Tomas Ahlbäck Nordea Falun. 

-För att stärka företagandet och utvecklingen i länet behövs ett tydligt jämställdhets- och mångfaldsfokus. Detta pris är ett bra sätt att stimulera det arbetet och jag vill gratulera Dalkurd FF till utmärkelsen, säger landshövding Ylva Thörn. 

Juryn har bestått av följande personer: 
Tomas Ahlbäck – Kontorschef Företag Nordea Dalarna 
Anders Björkman – Ordförande StyrelseAkademien Dalarna 

Sohrab Fadai – Regionchef Företagarna Dalarna 
Amanda Lundeteg – VD Stiftelsen AllBright 
Ylva Thörn – Landshövding Dalarna 

För ytterligare information v v kontakta 
Anders Björkman, ordf StyrelseAkademien Dalarna, 070-509 22 00 
Tomas Ahlbäck, Nordea Falun, 073-867 40 60

 

 

Nationella partners: